Nieuws » maaien schipluiden

informatie over het maaien schipluiden

Geachte heer Stremme,
 
Namens H.S.V. 't Voertje uit Schipluiden wil ik het volgende aan u voorleggen.
 
In een artikel van SVBD van 21 september wordt gesproken over afspraken met de Gemeente Vlaardingen omtrent het maaien, cq vrijhouden van visstekken.
 
Nu doet zich, uiteraard, in Schipluiden langs de Vlaardinger Vaart, ons thuiswater, ook het probleem voor van het steeds meer  dichtgroeien van de waterkant, waardoor de vismogelijkheden steeds meer worden beperkt.
Wij zouden dus heel graag willen dat, net zoals in Vlaardingen, ook in Schipluiden in de alsmaar dikker wordende rietkragen visstekken worden gecreëerd.  
 
In bovengenoemd artikel staat, en ik citeer "het bestuur is er alles aan gelegen om dit door te zetten naar andere gemeenten. Samen met die gemeenten zullen wij proberen hetzelfde te bereiken als in Vlaardingen".  
 
Onze vraag aan u is dus of in dit geval het initiatief van u uitgaat of dat wij actie dienen te ondernemen?
 
Met vriendelijke groet in afwachting van uw reactie.
 
Namens H.S.V. 't Voertje te Schipluiden,
 
Eilke de Boer, voorzitter.
 
Tel. 06 - 200 91 245
 
 

geachte heer Eilke de Boer

Ik was niet op de hoogte van u vereniging, de Maaiprotocollen dienen uitgevoerd te worden zoals ze zijn uitgegeven door het Hoogheemraadschap Delfland (HHD) binnen hun beheergebied. Ik zal dit ook nog bespreken binnen ons bestuur. Het maaien van visstekken is eigenlijk een vraag voor de u gemeente, ik ben ten alle tijden bereidt om met u gemeente daarover in overleg te gaan, mocht u daarbij willen zijn bent u van harte welkom, temeer omdat u waarschijnlijk lokaal beter op de hoogte bent dan ik. U kunt hierover altijd contact met mij opnemen volgens onderstand telefoon nummer.

---

Met vriendelijke groet.
 
Theo Stremme
 
0647544111
----------
SportVisserij Belangen Delfland
Algemeen bestuurslid vbc-viswaterbeheer
Lid van
vbc Delfland. vbc Schieland & Krimpenerwaard. vbc Stichtse Rijnlanden, SVBD afdeling Vlaardingen.   www.svbdelfland.nl

Hallo Theo,

Alsnog dank voor onderstaande reactie.
Had het voorgelegd aan mijn medebestuursleden om er gedurende de feestdagen over na te denken wat de volgende stap zou zijn.
 
Fijn dat je nu zelf al telefonisch contact met me hebt opgenomen waarbij een afspraak is gemaakt om a.s. vrijdag 18 januari om 10.00 uur na een bakkie bij mij thuis het 
traject langs de Vlaardinger Vaart te bekijken waar het onze visclub om gaat. 
Vervolgens zullen we contact zoeken met de gemeente/gemeentewerken om binnenkort een afspraak te maken met betrekking tot het verzoek van onze visclub.
 
Mijn medebestuurslid, Theo van Lochem, zal a.s. vrijdag tevens bij onze afspraak aanwezig zijn.
 
Met vriendelijke groet,
Eilke 
Meidoornstraat 3