Nieuws » Bestuur & Notulen » Bestuursleden

Bestuursleden

Voorzitter
Eilke de Boer
Meidoornstraat 3

2636 BJ Schipluiden

06 2009 1245
edeboer03@hotmail.com

 

Secretaris
P de Leeuw
schouw 63
P.de.leeuw@live.nl


Penningmeester
Theo van Lochem
Meidoornstraat 12
2636 BJ Schipluiden
06 2036 1105

theoria@kabelfoon.nl

Contributie 40,- per jaar voor 1 mei betalen
Rekeningnr NL75 RABO 0135555817, t.n.v. Th. Van Lochem – Schipluiden.

Website
Daniëlle vrijmoed 

Daantje_sweet_love@hotmail.com